Regulamentul magazinului online Golden Boy

Determinarea m.in. reguli de incheiere a contractelor de vanzare prin magazin, care contin cele mai importante informatii despre vanzator, magazin si despre

drepturile consumatorilor.

CUPRINS

§ 1 Definiții

§ 2 Contacteaza vanzatorul

§ 3 Cerințe tehnice

§ 4 Cumpărături în magazin

§ 5 Plăți

§ 6 Executarea contractului

§ 7 Dreptul de retragere din contract

§ 8 Excepții de la dreptul de retragere

§ 9 Reclamații

§ 10 Date personale

Articolul 11 Rezervări

Anexa 1: Model de formular de retragere

§ 1 DEFINIȚII

Zile lucrătoare – zile de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale.

Cont – o funcție gratuită a Magazinului (serviciu furnizat electronic), reglementată prin reglementări separate, datorită căreia Cumpărătorul își poate configura Contul individual în Magazin.

Consumator Consumator în sensul Codului civil.

Cumpărător - orice persoană care cumpără din Magazin.

Statut – prezentul regulament.

Magazin - Magazin online Złoty Chłopak administrat de Vânzător la: https://zlotychlopak.pl/ro/.

Vânzătorul - MACIEJ PIOTR KALICKI, antreprenor care desfășoară o activitate economică sub numele TRADUȚIA METALELOR și PIETRELOR PRECIOASE MACIEJ KALICKI, înregistrat în Registrul Central și Informația privind Activitățile Economice ținute de Ministerul Dezvoltării și Finanțelor, nr. NIP 5421712640 , nr. REGON 050452810, ul. gen. Władysław Sikorski 29, 16-010 de la Vasil.

§ 2 CONTACT CU VÂNZĂTORUL

1     Adresa postala: ul. gen. Władysława Sikorskiego 29, 16-010 Wasilków

2     Adresa de e-mail: info@zlotychlopak.pl

3     Telefon: +48 604090973

§ 3 CERINȚE TEHNICE

1     Pentru buna funcționare a Magazinului aveți nevoie de:

Un dispozitiv cu acces la internet

Un browser web care acceptă JavaScript și cookie-uri

2     Pentru a plasa o comandă în Magazin, în plus față de cerințele specificate în secțiunea 1, este necesar un cont de e-mail activ.

§ 4 CUMPĂRĂRI ÎN MAGAZIN

1     Prețurile mărfurilor vizibile în Magazin sunt prețurile totale pentru mărfuri, inclusiv TVA.

2     Vânzătorul subliniază că prețul total al comenzii include prețul mărfurilor și costurile de livrare indicate în Magazin.

3     Produsul selectat pentru cumpărare trebuie adăugat în coșul din Magazin.

4     Apoi, Cumpărătorul selectează dintre cele disponibile în Magazin: modalitatea de livrare a mărfurilor și modalitatea de plată a comenzii și furnizează datele necesare finalizării comenzii.

5     Comanda este plasată atunci când cumpărătorul confirmă conținutul și acceptă regulamentele.

6     Plasarea unei comenzi echivalează cu încheierea unui contract de vânzare între Cumpărător și Vânzător.

7     Vânzătorul va transmite Consumatorului o confirmare a încheierii contractului de vânzare pe un suport durabil cel târziu la momentul livrării bunurilor.

8     Cumpărătorul se poate înregistra în Magazin, adică să creeze un Cont sau să facă achiziții fără înregistrare, furnizând datele sale la fiecare comandă.

PARAGRAFUL 5

1     Puteți plăti pentru comanda dvs.:

și.    Un simplu transfer bancar în contul Vânzătorului.

b.    Folosind un card de plată:

Visa

Visa Electron

MasterCard

MasterCard Electronic

Maestru

c.     Prin platforma de plată:

PayPal

Dotpay

Credit Agricole Rate
COMERȚUL CU METALE ȘI PIETRE PREȚIoase MACIEJ KALICKI declară că în baza contractelor încheiate cu Credit Agricole Bank Polska S.A. este autorizat să desfășoare activități efective legate de încheierea/modificarea contractelor de credit pentru achiziționarea de bunuri și servicii.

2     Dacă Cumpărătorul alege plata în avans, comanda trebuie plătită în termen de 14 zile lucrătoare de la plasarea comenzii.

3     Vanzatorul informeaza ca in cazul unor modalitati de plata, datorita specificului lor, plata comenzii prin aceasta metoda este posibila doar imediat dupa plasarea comenzii.

§ 6 EXECUTAREA ORDINULUI

1     Vanzatorul este obligat sa livreze marfa fara defecte.

2     Timpul de procesare a comenzii este de până la 7 zile lucrătoare.

3     Dacă Cumpărătorul a ales să plătească comanda în avans, Vânzătorul va începe procesarea comenzii după ce aceasta a fost plătită.

4     Dacă, în cadrul unei singure comenzi, Cumpărătorul a achiziționat bunuri cu termene de livrare diferite, comanda va fi finalizată la data corespunzătoare mărfurilor cu cel mai mare termen de livrare.

5     Bunurile achiziționate în Magazin sunt livrate numai pe teritoriul Republicii Polone, în funcție de modalitatea de livrare aleasă de Cumpărător:

și.    Prin intermediul unei firme de curierat

b.    Prin Poșta Poloniei

§ 7 DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACTUL

1     Consumatorul are dreptul de a rezilia contractul încheiat cu Vânzătorul prin intermediul Magazinului, sub rezerva articolului 8 din Regulamente, în termen de 14 zile, fără a furniza niciun motiv.

2     Termenul de retragere din contract expiră după 14 zile de la:

și.    În care consumatorul a intrat în posesia bunurilor sau în care o terță parte, alta decât transportatorul și desemnată de consumator, a intrat în posesia bunurilor.

b.    În cazul în care consumatorul a intrat în posesia ultimului obiect sau în cazul în care o persoană terță, alta decât transportatorul și desemnată de

Consumatorul, a intrat în posesia ultimului bun în cazul unui contract care obligă la transferarea proprietății a mai multor bunuri,

care sunt livrate separat.

3     Pentru ca Consumatorul să-și exercite dreptul de retragere din contract, acesta trebuie să informeze Vânzătorul, folosind datele prevăzute la § 2 din Regulament, cu privire la decizia sa de a se retrage din contract printr-o declarație fără ambiguitate. (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau informații trimise prin e-mail).

4     Consumatorul poate folosi modelul de formular de retragere de la sfârșitul Regulamentului, dar acest lucru nu este obligatoriu.

5     Pentru a respecta termenul de retragere, este suficient ca Consumatorul să trimită o notificare privind exercitarea dreptului său de retragere înainte de expirarea termenului de retragere.

EFECTELE RETRAGERII

6        În caz de retragere din contractul încheiat, Vânzătorul va rambursa Consumatorului toate plățile primite de la acesta, inclusiv costurile de livrare a bunurilor (cu excepția costurilor suplimentare generate de modalitatea de livrare aleasă de Consumator, altfel decât cea mai ieftină modalitate obișnuită de livrare oferită de Vânzător), fără întârziere, dar în orice caz nu mai târziu de 14 zile de la data la care Vânzătorul a fost informat despre decizia Consumatorului de a exercita dreptul de retragere.

7        Vânzătorul va rambursa plata utilizând aceleași metode de plată care au fost utilizate de Consumator în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Consumatorul este de acord cu o soluție diferită și, în orice caz, Consumatorul nu va suporta nicio taxă în legătură cu această rambursare.

8        Vânzătorul poate refuza plata până la primirea mărfurilor sau până la furnizarea dovezii de returnare a mărfurilor, oricare dintre acestea apare mai devreme.

9        Vânzătorul solicită returnarea mărfurilor la adresa:. Władysława Sikorskiego 29, 16-010 Wasilków fără întârziere, dar în orice caz nu mai târziu de 14 zile de la data la care Consumatorul a informat Vânzătorul că renunță la contractul de vânzare. Termenul se respectă dacă consumatorul returnează bunurile înainte de expirarea termenului de 14 zile.

10     Consumatorul suportă costurile directe de returnare a bunurilor.

11     Consumatorul este răspunzător numai pentru deprecierea valorii produsului care rezultă din utilizarea acestuia în alt mod decât cel necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea produsului.

12     Dacă, din cauza naturii lor, bunurile nu pot fi returnate prin poșta obișnuită, consumatorul va trebui să suporte și costurile directe de returnare a bunurilor. Vânzătorul va informa Consumatorul cu privire la valoarea estimată a acestor costuri în descrierea mărfurilor din Magazin sau în momentul plasării comenzii.

13     Dacă este necesară rambursarea fondurilor pentru o tranzacție efectuată de client cu un card de plată, vânzătorul va rambursa suma în contul bancar alocat cardului de plată al cumpărătorului.

§ 8 EXCEPȚII DE LA DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRAC

1     Dreptul de a se retrage dintr-un contract la distanță nu este disponibil Consumatorului în legătură cu contractul:

și.    În care obiectul serviciului este un articol neprefabricat, fabricat după specificațiile consumatorului sau care servește la satisfacerea nevoilor individuale ale acestuia.

b.    În care subiectul serviciului este un articol care se deteriorează rapid sau are un termen de valabilitate scurt.

c.     În care obiectul serviciului este un articol livrat în ambalaj sigilat, care nu poate fi returnat după deschiderea coletului din motive de protecție a sănătății sau de igienă, dacă coletul a fost deschis după livrare.

d.    În care obiectul serviciului sunt articole care, după livrare, datorită naturii lor, sunt inseparabile legate de alte articole.

este.    În care obiectul serviciului sunt înregistrări sonore sau vizuale sau programe informatice livrate în ambalaj sigilat, dacă coletul a fost deschis după livrare.

f.     Pentru livrarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția contractelor de abonament.

g.    În care prețul sau remunerația depinde de fluctuațiile de pe piața financiară asupra cărora întreprinzătorul nu deține control și care pot apărea înainte de termenul limită de retragere din contract.

h.    Pentru furnizarea de conținut digital care nu este înregistrat pe un suport tangibil, dacă prestarea serviciului a început cu acordul expres al consumatorului înainte de termenul limită de retragere din contract și după ce antreprenorul l-a informat despre pierderea dreptului de retragere din contractul.

2     Dreptul de retragere dintr-un contract la distanță nu se aplică nici unei alte entități decât Consumatorului.

§ 9 PLÂNGERI

1     În cazul apariției unui defect al mărfii, cumpărătorul are posibilitatea de a se plânge de marfa defecte pe baza garanției sau garanției reglementate de Codul civil, cu condiția să se acorde garanție.

2     Folosind garanția, Cumpărătorul poate, în condițiile și în termenele specificate în Codul civil: a. Depune o declarație de reducere de preț.

b.    În cazul unui defect semnificativ - depuneți o declarație de retragere din contract.

c.     Solicitați înlocuirea articolelor fără defecte.

d.    Solicitați înlăturarea defectului.

3     Vânzătorul solicită să depună reclamații în temeiul garanției la adresa poștală sau electronică indicată în § 2 din Regulament.

4     Dacă se dovedește că pentru a lua în considerare reclamația este necesară livrarea bunurilor reclamate către Vânzător, Cumpărătorul este obligat să livreze bunurile, în cazul Consumatorului, pe cheltuiala Vânzătorului, la adresa: ul. . gen. Władysława Sikorskiego 29, 16-010 Wasilków.

5     Dacă s-a acordat o garanție suplimentară pentru mărfuri, informații despre aceasta și condițiile acesteia sunt disponibile în descrierea produsului din Magazin.

6     Reclamațiile privind funcționarea Magazinului trebuie trimise la adresa de e-mail indicată în § 2 din Regulament.

7     Reclamația va fi examinată de Vânzător în termen de 14 zile.

METODE ÎN AFARA JUDICIARĂ DE TRATARE A PLÂNGERILOR ȘI A CĂUTAREA RECLAȚILOR

8. În cazul în care procedura de reclamație nu aduce rezultatul așteptat de Consumator, Consumatorul poate utiliza m.in. cu:

și.    Medierea efectuată de Inspectoratul Provincial de Inspecție Comerț competent, la care trebuie să se depună o cerere de mediere. De regulă, procedura este gratuită. Lista inspectoratelor poate fi găsită aici:

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

b.    Asistență din partea instanței permanente de arbitraj de consum competentă pe plan local, care funcționează la Inspectoratul Provincial al Inspecției Comerțului, la care trebuie depusă o cerere de examinare a cauzei în fața instanței de arbitraj. De regulă, procedura este gratuită. Lista instanțelor este disponibilă la: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

c.     Asistență gratuită din partea ombudsmanului pentru consumatori din oraș sau district.

d.    Platformă ODR online disponibilă la: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DATE PERSONALE

1     Administratorul datelor personale furnizate de Cumpărător la utilizarea Magazinului este Vânzătorul.

2     Datele cu caracter personal ale Cumpărătorului sunt prelucrate pe baza contractului și în scopul implementării acestuia, în conformitate cu principiile stabilite în Regulamentul General al Parlamentului European și al Consiliului (UE) privind protecția datelor (GDPR).

3     Informații detaliate privind prelucrarea datelor de către Vânzător pot fi găsite în politica de confidențialitate publicată în Magazin.

ARTICOLUL 11

1     Este interzisă furnizarea de conținut ilegal de către cumpărător.

2     Fiecare comandă depusă în Magazin constituie un contract de vânzare separat și necesită acceptarea separată a regulamentelor. Contractul se încheie în timp util și în scopul executării contractului.

3     Contractele încheiate în temeiul prezentului regulament se încheie în limba poloneză.

4     În cazul în care există un litigiu cu un Cumpărător care nu este un Consumator, instanța competentă este cea din sediul vânzătorului.

5     Nimic din prezentul regulament nu exclude sau limitează în nici un fel drepturile consumatorului care decurg din legislație.

COMERȚUL CU METALE ȘI PIETRE PREȚIoase MACIEJ KALICKI declară că în baza contractelor încheiate cu Credit Agricole Bank Polska S.A. este autorizat să desfășoare activități efective legate de încheierea/modificarea contractelor de credit pentru achiziționarea de bunuri și servicii.

 

Anexa nr. 1 la Regulament

Mai jos este un exemplu de formular de retragere pe care Consumatorul îl poate, dar nu trebuie să îl folosească:

Formular de retragere